Deckarakademin möttes i Stockholm

Den 20-21 april träffades Svenska Deckarakademins ledamöter i Stockholm för första gången i år. På dagordningen stod en del formalia, bland annat att anta verksamhetsberättelsen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet, men vi valde även in en ny ledamot: författaren Johan Theorin, som 2008 fick pris för årets bästa kriminalroman med Nattfåk och 2007  pris för bästa debut med Skumtimmen.

Mötet hölls på Tranströmerbiblioteket, där Max Edenberg hjäpte till att fotografera alla de närvarande ledamöterna. I mötet deltog bl.a. Mårten Sandén, Veronica Sjöstrand, Nisse Scherman och Dag Hedman. Bo Lundin fotograferade.

   

Det offentliga mötet hölls på Akademibokhandeln. Preses Karin Alfredsson hälsade välkommen, medan Kerstin Bergman och Gunilla Wedding ledde samtalen.

 

Jonas Moström och Arne Dahl (Jan Arnald) presenterade sin nya bok. Det gjorde även Ninni Schulman.

   

Daniel Sjölin fick ta emot två spårhundar – den ena till Klara Bartilsson för 2023 års bästa barndeckare. Christoffer Carlsson fick ta emot en gyllene kofot för förra årets bästa svenska kriminalroman. Bibbi Wopenka fotograferade.