Hej deckarförfattare! Det här är något för dig

Torsdagen den 2 februari 2023 har du chansen att lära dig hur experterna jobbar när ett lik påträffas. Rättsmedicinalverket arrangerar i samarbete med Svenska Deckarakademin ett seminarium speciellt för dig.

Du får följa ett fiktivt fall som inleds med att en avliden person påträffats utomhus och där Rättsmedicinalverkets experter sedan lotsar publiken genom den fortsatta hanteringen, med fokus på de delar av rättskedjan där RMV bidrar. Syftet är att berätta om RMV:s verksamhet och underlätta att använda RMV:s expertområden i litteraturen.

– Vi ser verkligen fram emot att testa detta nya koncept i samarbete med Svenska Deckarakademin. Deckargenren är väldigt stor i Sverige och många människor får till stor del sin bild av Rättsmedicinalverket genom litteraturen. Ett välkänt RMV bidrar till ökad rättssäkerhet och effektivitet inom rättskedjan men kan också på sikt medverka till att fler väljer att utbilda sig i syfte att få jobb hos oss i framtiden, säger Johan Rahm, kommunikationschef på RMV.

Medverkar vid föreläsningen gör experter från RMV:s rättsmedicinska, rättskemiska, rättsgenetiska respektive rättspsykiatriska verksamheter. De medverkande kommer att utifrån det fiktiva fallet berätta hur arbetet går till, vilka metoder som finns att tillgå och vilka överväganden som görs i olika typer av situationer. Åhörarna kommer också att ha möjlighet att ställa frågor till experterna.

– Svenska Deckarakademin arbetar för stärka genrens litterära anseende och hålla den på en hög nivå, säger Karin Alfredsson, preses för Svenska Deckarakademin. Ett samarbete med Rättsmedicinalverket passar perfekt och vi välkomnar alla deckarförfattare till föreläsningen.

Arrangemanget kommer att äga rum torsdagen den 2 februari 2023 kl 14.00 på plats i RMV:s rättsmedicinska lokaler i Solna. Seminariet kommer även att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand via digitala kanaler.

För mer information och anmälan: kommunikation@rmv.se