Författare, född 1954.

Ledamot av Deckarakademin 2004-2008.