Alla svenska förlag inbjuds varje år att sända in det aktuella årets böcker för bedömning till Svenska Deckarakademins svenska pris, till akademins pris för bästa till svenska översatta kriminalroman och till akademins fackbokspris!

En läsgrupp bestående av fyra till fem personer tar sig an den svenska kriminallitteraturen, en läsgrupp bestående av fem personer ägnar sig åt den till svenska översatta kriminallitteraturen och en läsgrupp bestående av tre personer läser de under året utgivna fackböckerna om genren och dess författare.

Ett exemplar per titel per läsgruppsmedlem önskas. Skicka boken så snart den är tryckt, tack! För snabbast möjliga och korrekta hantering vänligen märk varje bokförsändelse ”Svenska Deckarakademin”.

Gruppmedlemmarna byts ut varje år, och vi är noga med att inga aktiva svenska författare ska sitta i de svenska läsgrupperna för att undvika jäv.

2020 är deadline den 18 oktober. Utgivningar som är sent planerade under året (slutet av oktober – december) kan skickas i korrekturform eller digitalt. 

När nomineringarna för de skönlitterära priserna tillkännagetts önskas även ett ex av respektive då nominerad bok per läsgruppsmedlem i de så kallade B-grupperna i respektive klass som då kompletterar de tidigare A-gruppernas läsning. Namnen på dessa läsgruppsmedlemmar meddelas berörda förlag i slutet av oktober.

Information om läsgruppernas medlemmar och deras adresser 2020 lämnas av Bibbi Wopenka bibbi.wopenka@gmail.com som är sammankallande i läsgruppen för Bästa till svenska översatta kriminalroman, respektive Nisse Scherman nisse@schermanmedia.se, sammankallande i läsgruppen för Bästa svenska kriminalroman.

För varje anmäld skönlitterär titel tas tacksamt emot en anmälningsavgift om 400 kronor som oavkortad går till akademins administrativa arbete. Beloppet inbetalas till Svenska Deckarakademins plusgiro 85 28 29-1. Faktura kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Märk inbetalningen med vår fakturabeteckning. Frågor angående dessa 400 kronor besvaras gärna av Deckarakademins preses Bibbi Wopenka (tel 070-6257758, bibbi.wopenka@gmail.com eller vår skattmästare Nisse Scherman nisse@schermanmedia.se.

En särskild arbetsgrupp bedömer fackböcker om genren. För mer information, kontakta Johan Wopenka johan.wopenka@comhem.se

Nominerade titlar tillkännages i slutet av oktober. Prisvinnare tillkännages i samband med Svenska Deckarakademins höstmöte i slutet av november.

Svenska Deckarbiblioteket vid Eskilstuna Stadsbibliotek har som huvuduppdrag att samla kriminallitteratur på svenska språket, såväl svenska original som översättningar till svenska, samt facklitteratur om kriminallitteraturgenren. Biblioteket grundades 1989 och är ett forsknings- och studiebibliotek.

Deckarakademin samarbetar kontinuerligt med Deckarbiblioteket och ser gärna att läsexemplar skickas även dit. Adressen är Svenska Deckarbiblioteket, Eskilstuna Stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna. E-post: svdbiblioteket@eskilstuna.se 

Spårhunden är vårt pris till barn- och ungdomsdeckare. Priset delas vanligen ut på Bok & Bibliotek i september, 2020 på Deckarakademins höstmöte i november. För information om priset och juryn, kontakta Tomas Arvidsson arvidsson.tomas@telia.com. Vi tar tacksamt emot 200 kr i anmälningsavgift.