Alla svenska förlag inbjuds varje år att sända in det aktuella årets böcker för bedömning till Svenska Deckarakademins svenska pris, till akademins pris för bästa till svenska översatta kriminalroman, till akademins fackbokspris och till Spårhunden!

En läsgrupp bestående av sju personer tar sig an den svenska kriminallitteraturen, en läsgrupp bestående av fyra personer ägnar sig åt den till svenska översatta kriminallitteraturen och en läsgrupp bestående av tre personer läser de under året utgivna fackböckerna om genren och dess författare.

Ett exemplar per titel per läsgruppsmedlem önskas. Skicka boken så snart den är tryckt, tack! För snabbast möjliga och korrekta hantering vänligen märk varje bokförsändelse ”Svenska Deckarakademin”.

Gruppmedlemmarna byts ut varje år, och vi är noga med att inga aktiva svenska författare ska sitta i de svenska läsgrupperna för att undvika jäv.

2023 är deadline den 6 november. Utgivningar som är sent planerade under året (slutet av oktober – december) kan skickas i korrekturform eller digitalt. Efter deadline tar vi inte emot några nya anmälningar.

När nomineringarna för de skönlitterära priserna tillkännagetts önskas även ett ex av respektive då nominerad bok per läsgruppsmedlem i de så kallade B-grupperna i respektive klass som då kompletterar de tidigare A-gruppernas läsning. Namnen på dessa läsgruppsmedlemmar meddelas berörda förlag i november.

Information om läsgruppernas medlemmar och deras adresser 2023 lämnas av Nisse Scherman, nisse@schermanmedia.se, som är sammankallande i läsgruppen för Bästa svenska kriminalroman, respektive Bibbi Wopenka, bibbi.wopenka@gmail.com, sammankallande i läsgruppen för Bästa till svenska översatta kriminalroman.

För varje anmäld skönlitterär titel tas tacksamt emot en anmälningsavgift om 600 kronor som oavkortad går till akademins administrativa arbete. Beloppet inbetalas till Svenska Deckarakademins plusgiro 85 28 29-1. Faktura kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Märk inbetalningen med vår fakturabeteckning. Frågor angående avgiften besvaras gärna av Deckarakademins preses Karin Alfredsson, karin@kajanne.se, eller vår skattmästare Katarina Gregersdotter katarina.gregersdotter@umu.se.

En särskild arbetsgrupp bedömer fackböcker om genren. För mer information, kontakta Johan Wopenka, johan.wopenka@gmail.com.

Nominerade titlar tillkännages i slutet av oktober. Prisvinnare tillkännages i samband med Svenska Deckarakademins höstmöte som i år hålls i början av december.

Spårhunden är vårt pris till barn- och ungdomsdeckare. För information om priset och juryn, kontakta Tomas Arvidsson arvidsson.tomas@telia.com. Vi tar tacksamt emot 200 kr i anmälningsavgift.

Svenska Deckarbiblioteket vid Eskilstuna Stadsbibliotek har som huvuduppdrag att samla kriminallitteratur på svenska språket, såväl svenska original som översättningar till svenska, samt facklitteratur om kriminallitteraturgenren. Biblioteket grundades 1989 och är ett forsknings- och studiebibliotek.

Deckarakademin samarbetar kontinuerligt med Deckarbiblioteket och ser gärna att läsexemplar skickas även dit. Adressen är Svenska Deckarbiblioteket, Eskilstuna Stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna. E-post: svdbiblioteket@eskilstuna.se