Karin Alfredsson ny preses

Svenska Deckarakademin höll sitt vårmöte i Lund den 23-24 april. Under lördagen valde akademin en ny styrelse – eller presidium som ledamöterna kallar sin ledning. Författaren och journalisten Karin Alfredsson blev preses (ordförande) och översättaren John-Henri Holmberg vice preses. Tre författare valdes på de övriga posterna: Christina Wahldén sekreterare, Karin Wahlberg skattmästare (kassör) och Ninni Schulman övrig ledamot. Samtliga är nyvalda, även om Karin Alfredsson och Christina Wahldén satt i presidiet även under den tidigare 3-årsperioden.

Deckarakademin beslutade också att tilldela Håkan Nesser hedersutmärkelsen Grand Master med motiveringen ”Håkan Nesser har i snart 30 år varit en kvalitetskonstant i den svenska kriminallitteraturen, vars gränser han vidgat i en rad romaner med mörk humor och oväntade miljöer.”

Akademin möts i Lund. Foto: Bosse Lundin
Kerstin Bergman, Gunilla Wedding och Deckarakademins nya preses Karin Alfredsson framträdde på Akademibokhandeln Gleerups i Lund. Foto: Bosse Lundin
Nöjda akademiledamöter efter avslutat möte. Bakre raden fr. v. Jan Arnald (Arne Dahl), Ulf Durling, Dag Hedman, Johan Wopenka, Anders Hammarqvist, Bosse Lundin och Nisse Scherman. Främre raden fr. v. Karin Alfredsson, Kerstin Bergman, Aino Trosell, Gunilla Wedding, Bibbi Wopenka och Yukiko Duke. Katarina Gregersdotter, John-Henri Holmberg och Marie Peterson hade hunnit avvika från mötet när bilden togs.
Foto: Ioanna Sinou.