TACK FÖR DIN ANMÄLAN!

DAGS ATT SKICKA IN BÖCKER TILL LÄSGRUPPEN!

Vi är tacksamma om läsexemplar av era deckare sänds till varje ledamot i respektive A-grupp. Alltså böcker av svenska upphovsmän och -kvinnor till svenska A-gruppen, översatta böcker till ”utländska” A-gruppen, faktaböcker till faktaboksgruppen och barn- och ungdomsdeckare till Spårhundenjuryn. För undvikande av missförstånd, vänligen märk försändelserna med ”Svenska Deckarakademin”.

Vi har deadline den 4 november då böckerna måste vara oss tillhanda, tänk således på att skicka dem i god tid. Eftersom det kommer väldigt många böcker de sista månaderna är vi tacksamma om ni skickar varje bok så snart den kommer från tryck så att vi kan läsa allteftersom och inte får alla böcker på slutet.

För böcker som trycks/publiceras efter vår deadline går det utmärkt att skicka korrekturmanus på papper eller pdf:er. Observera att endast böcker utgivna 2024 är aktuella för våra priser.

Det är mycket viktigt att vi får anmälda böcker så snart som möjligt.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss på info@deckarakademin.se

Med vänlig hälsning,
Svenska Deckarakademin