1944-2022

Invald 1990.

Sekreterare 1992-1995, skattmästare 2003-2006, ständig akademibibliotekarie.

Född 1944 i Hässleholm. Fil kand och tidigare verksam som bibliotekarie vid Eskilstuna stads- och länsbibliotek. Förestod sedan invigningen 1989 Svenska Deckarbiblioteket som utgör en avdelning inom Eskilstuna stads- och länsbibliotek.