DECKARHISTORIA GENOM 150 ÅRS OMSLAG

Här presenterar vi ett litet urval av de omslag som prytt svenska kriminalromaner från 1873 till 2022. Böckerna som illustreras är inte de bästa eller viktigaste, utan omslagen har valts för att visa hur deckare presenterats och illustrerats under en tid då både synen på deckare och modet i omslagsutforming löpande har förändrats. Författarna bakom titlarna presenteras kort vid klick på omslagen. Och nedan ger vi en kort historik över kriminallitteraturen i Sverige.

Texter: John-Henri Holmberg.
Omslagsurval: Nisse Scherman.
Foto: Klas Meder.
Design: Nestorville
Copyright © Svenska Deckarakademin 2023

Deckaren föddes under 1800-talet, och de första fullt utvecklade novellerna skrevs på 1840-talet av Edgar Allan Poe. Många följde i hans spår, men först med Sherlock Holmes debut 1887 blev detektivhistorien en betydelsefull del av litteraturen.

Också svenska författare började, sannolikt inspirerade av utländska, att skriva deckarhistorier under sent 1800-tal. Men även hos oss blev Holmes början på den stora populariteten.
Conan Doyle översattes redan från 1891 och tidigt på 1900-talet följde andra, ofta mer rafflande, detektivhistorier.

Svenska författare började skriva imitationer, och eftersom deckarna uppfattades som enkel ”skräplitteratur” skrev de ofta fram till 1930-talet under pseudonym. De förlade också gärna sina verk till främmande länder och lät hjältarna ha engelska namn. Det gäller faktiskt också den bäste av dem, Frank Heller.

På 1930-talet började en uppdelning ske. Deckaren hade fått fäste bland läsare också inom den svenska medelklassen, och för dem utgav bokhandelsförlagen författare i den tradition som etablerats av Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Ellery Queen och John Dickson Carr.

För andra läsare ökade deckarutbudet via lågprisutgåvor i häftesform, ofta veckovis utkommande, som erbjöd våldsam-mare spänning. Det var främst via häftena som svenska läsare hittade amerikanska författare, men frånsett Raymond Chandler och Dashiell Hammett förkastade bokhandelsförlag och kritiker också under 1950-talet den ”hårdkokta” deckaren medan Maria Lang, Stieg Trenter, H.-K. Rönblom och Vic Suneson ansågs rumsrena.

Men bastionen hade redan rasat: på 1950-talet utgav kioskförlagen pocketserier med de ledande hårdkokta författarna, som Mickey Spillane och James Hadley Chase. Flera av Mickey Spillanes kioskromaner såldes i över en halv miljon exemplar; de som öppet läst Trenter läste i smyg Spillane. 

1960-talet blev brytpunkten. Sjöwall-Wahlöös romaner möttes först av negativ kritik: de lämnade både detektiverna och de borgerliga miljöerna och skildrade vardagligt polisarbete och brutala brott på samhällets skuggsida. Genom sitt starka vänsterpolitiska engagemang nådde Sjöwall-Wahlöö också de vänstersinnade studenter och kulturintresserade som tidigare förkastat deckare som ”borgerligt” tidsfördriv.

Nya författare tog efter och detektiverna byttes ut mot kriminalpoliser, arvstvisterna mot knarkuppgörelser och den borgerliga grundsynen mot vänsterpatos. Gradvis stelnade också den formen; kriminalpoliserna blev allt tröttare, mer försupna och hade allt stormigare privatliv.

Förnyelsen kom först under 1990-talet, när nästa författar-generation bröt ny mark. Kioskserierna hade avlivats och ersattes av pocketutgåvor av bokhandelsförlagens böcker, som därmed blev mer lönsamma. Nu kom en underfundig och lågmäld berättare som Håkan Nesser, en feministisk och handlingskraftig reporter som hos Liza Marklund, en psykologisk thrillerförfattare som Inger Frimansson. Men också ett snabbt ökande antal författare som lät kriminalintrigerna spela andrafiolen till sina huvudpersoners komplicerade privatliv.

Med Stieg Larssons globala succé brast alla fördämningar. Snabbt ökande översättararvoden innebar att översatta romaner fick svårare att konkurrera med svenska. Antalet svenska deckare ökade snabbt medan de översatta blev färre.

Framme i nutid är deckarna varje år fler än någonsin förr – inkluderar man egenutgivningen kom 2022 runt 425 svenskskrivna, mer än fem gånger så många som de 83 som kom 2002. Utvecklingen är inte enbart positiv. Många långt ifrån godkända svenska romaner ges ut; få av ens de bästa utländska författarna översätts.

Men också de senaste åren har fältet breddats genom originella och nydanande författarskap, sådana som Martin Holméns trilogi från 1930-talet, de veterligen första genuina noirdeckarna i svensk miljö, Sara Lövestams böcker om den papperslöse flyktingen Kouplan eller Niklas Natt och Dags trilogi från 1790-talet. Så länge sådana romaner skrivs, så länge har den svenska kriminallitteraturen livskraft och fräschör!

FRAM TILL 1910

Efter de få tidiga försöken följer runt början av 1900-talet en period när översättningar dominerar stort.

Deckaren får rykte som oseriös skräplitteratur och de svenskar som prövar formen skriver helt under pseudonym och imiterar de populära utlänningarna.

Klicka på omslagen för beskrivning.

1910-1930

Deckarna betraktas fortfarande som oftast tvivelaktig litteratur. De översatta Nick Carterromanerna blir populära och ger upphov till moralpanik. Samtidigt ökar deckarnas marknad och allt fler svenskar prövar på formen.

Albert Bonniers förlag testar 1926 efterfrågan med serien Bonniers äventyrs- och detektivromaner, men försöket blir kortlivat.

Klicka på omslagen för beksrivning.

1930-1950

Under den här perioden slår deckaren igenom i Hollywoodfilmen och blir den mest populära underhållningslitteraturen i Sverige.

De större förlagen inleder ambitiösa utgivningar av översatta deckare och storheter som Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Rex Stout och Ellery Queen blir populära.

I billiga häftesserier som Alibi, Detektivmagasinet och Äventyrsmagasinet utges hundratals översatta och originalskrivna deckare.

Klicka på omslagen för beskrivning.

1950-1970

Deckaren är nu fast etablerad i Sverige, men samtidigt säreget uppdelad: Bokhandelsförlagen utger traditionella och oblodiga pusseldeckare av svenska och översatta författare, medan de nya pocketböckerna – som säljs via andra kanaler och ökar snabbt i både antal och popularitet – står för den nya, mer hårdkokta kriminallitteratur som avfärdas av kultursidorna. Här återges inga av pocketdeckarna, eftersom få av dem skrevs av svenska författare.

Klicka på omslagen för beskrivning.

1970-1990

Sjöwall-Wahlöös romaner blir stilbildande – både författare och förlag vill nå en lika stor publik. Privatdetektiverna lämnar scenen och ersätts av poliser, ensamma eller i grupp.

Fortfarande talar man tyst om pocketdeckarna i kioskerna, som firar nya försäljningstriumfer. Men i tysthet tas några av dem upp av bokhandelsförlagen: Ed McBains poliskollektivromaner gjorde svensk debut i kioskbokserien Jaguarböckerna 1957 men övertogs 1968 av Norstedts och fick plötsligt lysande kritik.

I april 1971 bildas Svenska Deckarakademin.

Klicka på omslagen för beskrivning.

1990-2010

Distributionsföretaget Presams ändrade regler ledde till kiosk-pocketseriernas död, och bokhandelsförlagens deckarutgivning ökade.

Efter en lång tids starkt manlig dominans blev antalet deckarskrivande kvinnor allt fler.

Deckartidskriften Jury upphörde 2008 efter 36 år, men hann uppleva Sveriges genom tiderna mest läste deckarförfattare: Stieg Larsson.

Klicka på omslagen för beskrivning.

2010 och sedan

Stieg Larssons succé ledde till stort internationellt förlagsintresse. Tidigare hade mycket få svenska deckarförfattare översatts till engelska; efter Millenniumtrilogin utkom dussintals i USA och via språket runt om i världen.

De senaste åren har bokhandelsutgivning av deckare spegelvänts. Tidigare utgavs så gott som varje år fler översatta än svenska böcker, men nu är de svenska långt fler, samtidigt som kriminalunderhållning dominerar också i TV och strömningstjänster. Allt verkar ha blivit deckare. Men det finns varningssignaler: för mycket går på slentrian, saknar originalitet och personlig ton. Bokberget växer och guldkornen blir svårare att hitta.

Klicka på omslagen för beskrivning.

VILL NI LÅNA VÅR UTSTÄLLNING?

Utställningen Deckarhistoria genom 150 års omslag finns att låna för Bibliotek och övriga intresserade.
Uställningen består av åtta stycken rollups.

Deckarhistoria genom 150 års omslag - Svenska Deckarakademin

HASTFORDSKA VAPNET

CLAUDE GÉRARD

Albert Bonniers förlag 1873

Romanen skrevs under pseudonym av Aurora Ljungstedt (1821–1908), en mycket produktiv och enormt populär underhållningsförfattare med klara kvaliteter. Den var hennes mest renodlade deckare, och kanske den första svenska.

Nyutgåva: Aleph 2006. Omslag av Jonas Andersson & Nicolas Krizan.

DIAMANTSTÖLDEN

J. MOORE

Adolf Bonniers förlag 1889

Bakom pseudonymen döljer sig Sigurd Rubenson (1869–1909), som skrev två detektivromaner från New York. De skrevs i form av påstådda ”memoarer” av en kriminalpolis vid namn John Moore, och utgavs också under det namnet.

STOCKHOLMS-
DETEKTIVEN

PRINS PIERRE

F. C. Askerbergs förlag 1893

Den adliga pseudonymen står för Fredrik Lindholm (1861–1938), journalist och underhållningsförfattare. I romanen kallas en polisman från Stockholm till Eskilstuna för att utreda en mordbrand, och hamnar i en intrikat historia med mord och egendomsbrott.

Nyutgåva: Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland 2007. Formgivning: Bo Niklasson.

ÅTERFUNNEN

HANS HANSSON

O.L. Hansens förlag 1897

Ännu en av alla deckare skrivna under pseudonym, här dessutom pikant felstavad – som syns på omslaget står där ”Hanson” med bara ett S. Upphovsmannen hette i själva verket Wilhelm Granath (1855–1897), tidningsman och populärförfattare till främst historiska romaner, men också
bl a barnböcker och den här påstått dokumentära detektivromanen.

RÖJD UR VÄGEN

Edwin Christianson

Söderströms & Co. 1907

Här framträder äntligen en svenskspråkig deckarförfattare under eget namn. Edwin Christianson var finländsk sjökapten och skrev 1910 också en närframtidsroman om ett storkrig med svenskt deltagande 1920-21. Röjd ur vägen var hans enda deckare.

den store okände

Gustaf Rosengren

Fröléen & Co. 1908

Om Rosengren är ingenting känt och namnet tros vara en pseudonym. Romanen är en av de första helsvenska. En poliskommissarie utreder i samarbete med en domare och en före detta löjtnant ett misstänkt dubbelmordförsök i Saltsjöbaden.

DEN SVENSK-AMERIKANSKE SHERLOCK HOLMES

Ernst Lindblom

C.L. Gullbergs förlag 1908

Tidningsmannen Ernst Lindblom (1865–1925) försökte sig här på en Sherlock Holmes-pastisch förlagd till New York, där författaren vistats i fyra år. Den är inte otypisk för många tidiga pastischer på utländska förlagor.

KLUBBEN MÖRKSENS GÄRNINGAR

hugo falk

Åhlén & Åkerlunds förlag 1909

Tidningsmannen och pojkboksförfattaren Falk (1862–1925) lånade här den i England populära ”klubbskrönans” form: i en ramberättelse får vi följa hur medlemmar i en herrklubb olika kvällar berättar märkliga historier för varandra.

DEN RÖDA MASKEN

Sten Björild

Åhlén & Åkerlunds förlag 1912

Den unge Sten Björild (1890–1974), senare kulturredaktör vid Göteborgs-Posten, romandebuterar med en 25-öresdeckare. För senare underhållningsromaner använder han pseudonymen ”Douglas Grimeton”.

MONSIEUR X

OTTO WITT

Nordiska förlaget 1914

Uppfinnaren och science fiction-författaren Otto Witt (1875–1923) var populär och oerhört flitig. Från 1911 till sin död utgav han 49 böcker, elva av dem deckare, och dessutom 1916–1920 tidskriften Hugin i 85 nummer som han skrev helt på egen hand.

Den svenske förbrytaren Karlsson och några kollegor

FRANK HELLER

Dahlbergs förlag 1915

Frank Heller, Sveriges internationellt mest läste tidiga spänningsförfattare, var pseudonym för Gunnar Serner (1886–1947). Från debuten 1914 utgav han 56 böcker, utöver de humoristiska, uppfinningsrika och eleganta romanerna också storartade reseskildringar. Han är ännu i dag en av de mest njutbara svenska deckarförfattarna – även om hans mest kände romanhjälte, Filip Collin, börjar sin bana inte som detektiv utan som gentlemannabov.

Baronerna BarRabas

Harald Wägner

Dahlbergs förlag 1918

Harald Wägner (1885–1925) var bror till Elin Wägner och far till Ria Wägner. Vid sidan av karriären som journalist skrev han flitigt skönlitteratur, i flera fall kriminalromaner påtagligt inspirerade av Frank Hellers stil och humoristiska ton.

ANTISEMITEN

S. A. Duse

Åhlén & Åkerlunds förlag 1921

Samuel August Duse (1873–1933) var officer och deltog i Otto Nordenskjölds första svenska Antarktisexpedition. 1923 romandebuterade han och skrev bland annat 14 böcker om privatdetektiven Leo Carring, en svensk Sherlock Holmesgestalt. Duses pusseldeckare blev stilbildande och mycket populära.

DEN GRÅ GÄSTEN

Jul. Regis

Sörlins förlag 1922

Julius Regis (1889–1925) var filmjournalist och författare. Hans romaner om detektiven och journalisten Maurice Wallion var också de inspirerade av Sherlock Holmes, men Regis föregrep också senare privatdetektivers biljakter och tvekamper. Liksom Frank Heller håller Regis också för en modern läsare.

DEN HEMSÖKTA ATELJÉN

Evert Berggrén

Albert Bonniers förlag 1924

Evert Berggrén (1890–1962) var verksam vid Stockholmstidningen och skrev bara två romaner, båda deckare.

DONNA DANICAS HEMLIGHET

Eric Wachtmeister

Albert Bonniers förlag 1926

Wachtmeister (1895–1928) hann trots sin tidiga död med tre romaner och betraktades som lovande. Hans romaner bör kanske ses som äventyrshistorier med detektiva inslag.

Vändjärnsmordet

AUGUST JANSSON

Albert Bonniers förlag 1930

August Jansson (1865–1942) skrev fyra detektivromaner starkt inspirerade av brittiska förlagor, med en snillrik och pedantiskt förklarande ingenjör som hjälte. Författaren var känd för sin stora deckarsamling på uppskattade 6000 volymer.

De döda skeppens vik

Sture Appelberg

Saxon & Lindströms förlag 1933

Journalisten Appelberg (1885–1947) skrev en rad pusseldeckare i S.A. Duses efterföljd men förlagda till svensk vardagsmiljö.

Mördaren som ingen såg

John Wallis

Romanförlaget 1936

Bakom namnet Wallis dolde sig Ingeborg Nylén (?–?), en av de många svenska författare som under oftast engelsk-
språkiga pseudonymer medverkade i de svenska deckartidskrifterna. Här en av hennes romaner i Detektivmagasinet, som utkom varje vecka från hösten 1933 till mitten av 1957, sedan varannan vecka tills det upphörde 1963.

27 sekundmeter, snö

Kjerstin Göransson-Ljungman

Albert Bonniers förlag 1939

Kjerstin Göransson-Ljungman (1901–1971) var konstnär, arkitekt och författare. 27 sekundmeter, snö var en omsorgs-full pusseldeckare förlagd till ett insnöat hotell i fjällen och filmades år 2005. För Mord på auktion, 1959, fick hon Expressens Sherlockpris till årets bästa. Hennes sista deckare utkom 1961.

AB Nutiden betalar

Arne Olners

Mitt förlag 1945

Arne Olners (1901–1979) var musiker, kapellmästare och författare, men också dömd förskingrare. Han skrev under flera pseudonymer och var kanske den första svensk som skrev i den ”hårdkokta” amerikanska deckarstilen.

Mord i flygmaskin

Gösta Segercrantz

Bokförlaget Hansa 1945

Författarnamnet är en av Gösta Palmcrantz (1888–1978)
kanske över åttio pseudonymer. Hans enorma produktion omfattade äventyrshistorier, romantik, deckare och åtminstone en beslagtagen erotisk roman. Fast i dag glömd var han länge en av Sveriges mest lästa författare.

Lysande landning

Stieg Trenter

Albert Bonniers förlag 1946

Stieg Trenter (1914–1967) debuterade 1931 i novelltidningen Lektyr men blev sedan journalist. Som deckarförfattare framträdde han 1943 och skrev därefter en roman om året, de flesta med journalisten Harry Friberg som gåtlösare. Han var en av Sveriges centrala deckarförfattare, känd också för sina fina Stockholmsskildringar.

Mördaren ljuger inte ensam

Maria Lang

Norstedts 1949

Litteraturvetaren och studierektorn Dagmar Lange (1914–1991) valde att skriva under pseudonym till följd av deckarnas låga status. Hennes hjälte, kommissarie Christer Wijk, återkom i alla hennes 43 vuxendeckare; hon om någon var en svensk Agatha Christie. Sex av hennes romaner har filmats.

Gift eller inte

Inga Thelander

B. Wahlströms bokförlag 1953

Inga Thelander (1915–1961) var den svenska kriminallitteraturens första psykologiskt inriktade författare, och dessutom litterärt begåvad. Hon spåddes en betydande karriär men dog tidigt och efter bara sju romaner.

Mord på halsen

Folke Mellvig

Rabén & Sjögren 1955.
Omslag: Gösta Kriland

Med sina över trettio kriminalromaner, många radioserier och sex långfilmsmanus var Folke Mellvig (1913–1994) trots sina mycket traditionella böcker en av Sveriges mest lästa och omtyckta deckarförfattare, främst kanske för sin privatdetektiv John Hillman.

Skratta, Pajazzo

H.-K. Rönblom

Vingförlaget 1956

Hans-Krister Rönblom (1901–1965) brukar tillsammans med Maria Lang, Vic Suneson och Stieg Trenter betraktas som de ledande svenska deckarförfattarna före 1960-talet. Han arbetade som journalist och utgav sina tio romaner från 1954 till 1964.

Vänta på annans död

Vic Suneson

Gebers 1959.
Omslagsillustration: Hans Arnold

Vic Suneson var pseudonym för Sune Viktor Lundquist (1911–1975). Han var den förste svensk som primärt skrev om poliser och polisarbete, även om också hans polismän främst ägnade sig åt att lösa gåtor, som hos Suneson var både snillrika och komplexa. Han experimenterade gärna med stil och inriktning och var en flitig novellist.

Döden fyller år

Jan Ekström

Albert Bonniers förlag 1961.
Omslag: Rolf Lagerson

Jan Ekström (1923–2013) var reklamman med författandet som bisyssla. Hans nio romaner präglas av ovanligt intrikata gåtor som till slut elegant blir lösta av den återkommande operaentusiasten och kriminalpolisen Bertil Durell.

Dödsklockan

KERSTIN EKMAN

Albert Bonniers förlag 1963.
Omslag: Leif Thollander

Kerstin Ekman (född 1933) är den enda deckarförfattare som valts in i Svenska Akademien, där hon var ledamot 1978–2018. Långt ifrån alla av hennes 23 romaner är deckare, men
Händelser vid vatten är den enda roman som tilldelats både Deckarakademins pris, Augustpriset och Nordiska rådets litteraturpris.

Mannen på balkongen

Maj Sjöwall & Per Wahlöö

Norstedts 1967.
Omslag: Gunnar Säfström

Per Wahlöö (1926-1975) hade deckarinslag redan i sina ensamskrivna tidiga romaner, men det var när han tillsammans med Maj Sjöwall (1935–2020) börjat utge de tio böckerna i sviten ”Roman om ett brott” som paret efter en tids skepsis – de skrev inte salongsfähiga pusseldeckare, utan brutala och blodiga polisromaner med uttalat vänsterradikal inriktning – erkändes som ledande. Romanserien var fram till 2000-talet de svenska deckare som översatts till flest språk och nått störst publik.

Statsrådet och döden

Bo Balderson

Albert Bonniers förlag 1968.
Omslag: Monica Schultz

Mysteriet med pseudonymen Bo Balderson, som aldrig avslöjats, är förmodligen en svårare gåta att lösa än någon av de i hens 11 romaner som utkom 1968–1990. Mycket i böckerna – som är i minst lika hög grad politiska satirer och humoresker som deckare – tyder nämligen på att författaren haft insyn i i regeringskansliets vardag. Det gjorde för en tid Balderson till en sällsynt mycket omskriven och läst svensk deckarprofil.

Gammal ost

ULF DURLING

Forum 1971
Omslag: Håkan Lindström/Robert Birney

Ulf Durling (född 1940) är psykiater och utgår i sina romaner ofta från sina gestalters psykologiska drag, men fullföljer samtidigt inspirerat pusseldeckartraditionen. Utöver 16 romaner har han varit en mycket flitig novellförfattare.

KUPPEN

Uno Palmström

Askild & Kärnekull 1976
Omslag: Ulf Castelius

Uno Palmström (1947–2003) var förlagsman men också politiskt engagerad; hans kriminalromaner kombinerade fyndiga gåtor med både humor och ibland kanske övertydliga vänstersympatier.

DJÄVULSLEKEN

Jenny Berthelius

Rabén & Sjögren 1978
Omslag: Gunnar Wallin

Jenny Berthelius (1923–2019) skrev först barnböcker, men från 1968 också kriminalromaner, först av traditionell pusselkaraktär men senare snarare psykologiska thrillers.

NÖDLÖGN

K. Arne Blom

Zindermans 1979
Omslag: Kjell Ivan Anderson

Den högproduktive Karl Arne Blom (1946–2021) debuterade 1971 och hade redan tio år senare givit ut 30 böcker; allt som allt blev det 95. Många är faktaböcker, men framför allt de tidiga och de sista polisromanerna imponerar genom engagemang och originalitet.

HÖJDAREN

Kjell E. Genberg

Plus 1980
Omslag: Folke Müller/Tomas Göransson

Kjell Erling Genberg (född 1940) är troligen Sveriges mest produktiva nu levande författare med över 250 romaner på meritlistan. Han är en skicklig berättare men också ofta en klarsynt och originell författare. Och avgjort en som visar att kvantitet inte utesluter kvalitet.

Coq Rouge

Jan Guillou

Norstedts 1986
Omslag: Kaj Wistbacka

Journalisten Jan Guillou (född 1944) skrev tidigt ett par debattromaner, men blev först 1986 en central kriminalförfattare sedan han av förläggaren Sven Gunnar Särman fick förslaget att skriva en thriller. Guillou skapade underrättelseofficeren Carl Hamilton, och plötsligt fanns en svensk agenthjälte att jämföra med James Bond. Så småningom har Hamilton fått efterföljare, men Jan Guillou förblir den svenska thrillerns portalgestalt.

BARNAROV

Olov Svedelid

Forum 1987
Omslag: Fredrik Hjerling/Mi Johansson

Olov Svedelid (1932–2008) var flitig och utgav 185 böcker för unga och vuxna, de flesta deckare. Mest läst blev hans serie om polisen Roland Hassel, också en populär TV-serie, och serien om advokaten Rosenbaum som han skrev tillsammans med Leif Silbersky.

Polisen och domarmordet

Gösta Unefäldt

Carlssons 1989
Omslag: Johan Ogden

Unefäldt (född 1926) har varit lärare, senare rektor och skolchef i Strömstad. Han deckardebuterade med en novell 1956, men först 1979 följde genombrottet med den gemytliga och vardagsnära serien om poliserna Evald Larsson och Gustav Jörgensson i Strömstad, som också TV-filmades. Den senaste, sextonde boken i serien kom 2013.

Den vita lejoninnan

HENNING MANKELL

Ordfront 1993
Omslag: Mikael Eriksson

Ursprungligen teatermannen Henning Mankell (1948–2015) romandebuterade 1973 och hans författarskap är stort och omväxlande. Först 1991 inledde han serien om kommissarie Kurt Wallander i Ystad, vars elva romaner gjorde honom till en ledande deckarförfattare. Han var Sjöwall-Wahlöös både litterärt och politiskt främste efterföljare.

Münsters fall

Håkan Nesser

Albert Bonniers förlag 1998
Omslag: Jan Biberg/Gerry Johansson

Håkan Nesser (född 1950) var lärare men är sedan 1998 enbart författare. Han är en av den svenska kriminallitteraturens språkligt finaste och tematiskt mest nydanande författare. Särskilt uppskattade har hans två serier blivit, den om polisen och bokhandlaren Van Veeteren i den fiktiva staden Maardam respektive den om kommissarie Barbarotti i den fiktiva staden Kymlinge.

SPRÄNGAREN

LIZA MARKLUND

Ordupplaget 1998
Omslag: Fredrik Hjerling/Mi Johansson

Eva Elisabeth Marklund (född 1962) var journalist och blev 1998 en av Sveriges mest uppmärksammade deckardebutanter med Sprängaren, som inledde serien om den brottslösande reportern Annika Bengtzon. Efter sex års tystnad återkom hon 2021 med Polcirkeln, en prisnominerad första bok i en deckartrilogi förlagd till Stenträsk.

God natt min älskade

INGER FRIMANSSON

Rabén Prisma 1998
Omslag: NORMA Gruppen

Inger Frimansson (född 1944) författardebuterade efter många år som journalist 1984 och har utgivit lyrik, ungdomsböcker och inom kriminallitteraturen efter det stora genombrottet med God natt min älskade en rad inlevelsefulla och subtila psykologiska thrillers.

DÖDSMÄSSA

ARNE DAHL

Albert Bonniers förlag 2004
Omslag: Anders Timrén/Getty Images

Det är under pseudonymen Arne Dahl som Jan Arnald (född 1963) skriver kriminalromaner, medan han under eget namn utger andra verk. Arnald debuterade 1990, ”Dahl” först 1999 med Misterioso, som inledde serien om ”A-gruppen”, en specialenhet som arbetar mot internationellt kopplade våldsbrott. Hans innovativa romaner har filmats och slagit igenom också internationellt.

Rum nummer 10

Åke Edwardson

Norstedts 2005
Omslag: Paul Eklund/Miroslav Sokcic

Åke Edwardson (född 1953) introducerade 1997 i Dans med en ängel sin originella Göteborgskommissarie Erik Winter, som i hittills 13 romaner löst brott och kämpat med sina inre demoner; två av dem har prisbelönats som årets bästa. Edwardson har också skrivit noveller och ungdomsromaner; hans Winter-romaner har filmats.

Linda – som i Lindamordet

Leif G.W. Persson

Piratförlaget 2005
Omslag: Leif Zetterling/Pernilla Stödberg

Kriminologen Leif G.W. Persson (född 1945) har fyra gånger
tilldelats pris för årets bästa kriminalroman. 1978–82 utgav han en första romantrilogi; 2002 återkom han till författandet. Hans romaner skildrar initierat polisens arbete men bärs också av originalitet och av djupa och kritiska insikter i svensk samhällsutveckling och kriminalpolitik.

Män som hatar kvinnor

Stieg Larsson

Norstedts 2005
Omslag: Norma Communication

Stieg Larssons (1954–2004) tre (av tänkta tio) romaner om hackern Lisbet Salander och journalisten Mikael Blomkvist började utges 2005, har utkommit i över femtio länder och sålts i över 100 miljoner exemplar. Det gör honom till världens mest lästa svenska författare. Hans romaner är klart ”osvenska” – med komplexa, dubbla intriger, starka action-sekvenser och en svartvit moralism ingår de i en klart anglosaxisk berättartradition; hans deckarfavoriter var Ross Macdonald och Peter O’Donnells historier om Modesty Blaise. Stieg Larssons inverkan på senare svensk kriminallitteratur kan knappast överskattas.

Änglamakerskan

CAMILLA LÄCKBERG

Forum 2011
Omslag: Anders Timrén/Getty Images/Shutterstock

Camilla Läckbergs (född 1974) Fjällbackaserie om författarinnan Erica Falck och polisinspektören Patrik Hedström blev snabbt en läsarfavorit i flera länder, men hon har också skrivit deckare utanför serien och en rad barnböcker. Läckberg är en högprofilerad författare och flera av hennes böcker är filmade.

Till offer åt Molok

ÅSA LARSSON

Albert Bonniers förlag 2012
Omslag: John Eyre

Juristen Åsa Larsson (född 1966) debuterade 2003 med Solstorm som introducerade Rebecka Martinsson, huvudperson i hennes hittills sex språkligt och berättartekniskt imponerande romaner. Hon skriver också barnböcker grundade i fornnordisk mytologi.

två soldater

Anders Roslund & Börge Hellström

Piratförlaget 2012.
Omslag: Eric Thunfors/
Michael Denora/Getty Images

Reportern Anders Roslund (född 1961) och kriminalvårdsdebattören och tidigare kriminelle Börge Hellström (1957–2017) skrev sju djupt imponerande och mycket initierade kriminalromaner mellan 2004 och 2016. Därefter har Anders Roslund dels nästan sömlöst fortsatt skriva böcker om samma huvudpersoner, dels fristående deckare i samarbete med Stefan Thunberg.

rörgast

JOHAN THEORIN

Wahlström & Widstrand 2013
Omslag: Rickard Hansson/Staffan Arvegård

Johan Theorin (född 1963) utgav sin tionde och hittills senaste bok 2021, men bara fem romaner ingår i hans svit deckare från Öland; Sankta Psyko är en fristående thriller och andra verk är snarare fantasy. Hans lågmälda men omsorgsfullt berättade romaner och noveller är atmosfärtäta, språkligt fängslande och ofta förankrade i landskap, natur och historia. Han är mångfaldigt prisbelönad.

SPINDELN

LARS KEPLER

Albert Bonniers förlag 2022
Omslag: Live Lannér/Hummingbirds

Lars Kepler är gemensam pseudonym för paret Alexandra Coelho Ahndoril (född 1966) och Alexander Ahndoril (född 1967). De säger att de valde pseudonymens förnamn som eloge till Stieg Larsson, som inspirerade dem att skriva deckare. Deras romaner håller ett andlöst tempo och har starka skräckinslag.

BORTBYTAREN

Anders de la Motte

Forum 2022
Omslag: Marcell Bandicksson/
dreamstime

Anders de la Motte (född 1971) var tidigare polis och senare säkerhetschef vid Dell i Europa, Mellanöstern och Afrika. Datakunnandet dominerar i hans första romaner, medan senare böcker kontrasterar med en vardaglig inramning. Han är en internationellt framgångsrik deckarförfattare.

OTID

Erik Axl Sund

Ordfront 2022
Omslag: Erik Axl Sund

Erik Axl Sund är gemensam pseudonym för Håkan Axlander Sundquist (född 1965) och Jerker Eriksson (född 1974). De har utgivit sex romaner, de första tre egentligen en enda mycket lång, de senare däremot tematiska variationer. Deras psykologiska inriktning, språkliga elegans och subtilitet ger dem en särställning bland deckarförfattare.

MR Ett

Jens Lapidus

Albert Bonniers förlag 2022
Omslag: Jonas Lindén

Juristen Jens Lapidus (född 1974) debuterade 2006 med Snabba cash, en av få böcker som i Sverige sålts i över en halv miljon exemplar. Lapidus hämtar stoff från dagens gängbrottslighet, gruppmotsättningar och utanförskap; i ton och stil är han tydligt inspirerad av amerikanen James Ellroys kriminalromaner.