SVENSKA DECKARAKADEMIN

För anmälan till våra olika priser – se nedan. För övriga ärenden, kontakta oss via e-post.
Följ oss också gärna i sociala medier!

KONTAKT LÄSGRUPPER:

ANMÄL TITLAR TILL VÅRA PRISER

Alla svenska förlag inbjuds varje år att sända in det aktuella årets böcker för bedömning till Svenska Deckarakademins svenska pris, till akademins pris för bästa till svenska översatta kriminalroman, till akademins faktabokspris och till Spårhunden! 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

1. ANMÄLAN

Fyll i och skicka in formuläret med den eller de titlar ni vill anmäla för bedömning i våra olika kategorier. Efter att ni fyllt i formuläret och skickat in anmälan får ni adresser till alla i den aktuella läsgruppen som ni skickar fysiska böcker till samt en faktura.

Ett exemplar per titel per läsgruppsmedlem önskas. Skicka boken så snart den är tryckt, tack! För snabbast möjliga och korrekta hantering vänligen märk varje bokförsändelse ”Svenska Deckarakademin”.

2024 är deadline den 4 november. Utgivningar som är sent planerade under året (slutet av oktober – december) kan skickas i korrekturform eller digitalt. Efter deadline tar vi inte emot några nya anmälningar.

2. FÖRSTA BEDÖMNING

En läsgrupp bestående av fem personer tar sig an den svenska kriminallitteraturen, en lika stor läsgrupp ägnar sig åt den till svenska översatta kriminallitteraturen och en läsgrupp bestående av tre personer läser de under året utgivna faktaböckerna om genren och dess författare. Priset avser alltså inte böcker baserade på verkliga brottsfall. Även Spårhundsjuryn, som bedömer barn- och ungdomsdeckare, består av tre personer.

Gruppmedlemmarna byts ut varje år, och vi är noga med att inga aktiva svenska författare ska sitta i de svenska läsgrupperna för att undvika jäv.

3. nominering

Nominerade i de olika skönlitterära kategorierna tillkännages. Detta sker i år början av november.

4. andra bedömning

När nomineringarna tillkännagetts önskas även ett ex av respektive då nominerad bok per läsgruppsmedlem i de så kallade B-grupperna i respektive klass som då kompletterar de tidigare A-gruppernas läsning. Namn och adress till dessa läsgruppsmedlemmar meddelas berörda förlag i november.

5. VINNARE presenteras

Vinnarna tillkännages i samband med Svenska Deckarakademins höstmöte. Detta hålls i år i början av december.

AVGIfT

För varje anmäld skönlitterär titel tas tacksamt emot en anmälningsavgift om 800 kronor. Avgiften går oavkortad till akademins administrativa arbete. För Spårhunden gäller 200 kronor. Ingen avgift för faktaböcker.

Faktura kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Märk inbetalningen med vår fakturabeteckning. 

Frågor angående avgiften besvaras gärna av Deckarakademins preses Karin Alfredsson, eller vår skattmästare Katarina Gregersdotter 

anmälningsformulär

ANMÄLAN TILL BÄSTA SVENSKA KRIMINALROMAN

Sista datum för anmälan är 4 november 2024. Faktura på 800:-/titel kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Skicka böckerna så snart de är tryckta till läsgruppsmedlemmarna. Adresser får ni i nästa steg i anmälan.

OBS! Digital inlämning (pdf) får endast ske vid sen utgivning (slutet av oktober-december) om titeln inte hunnit tryckas.

JAG ANMÄLER FÖLJANDE titel/titlar

Max tre titlar kan anmälas åt gången. Vid fler, skicka in och fyll i formuläret igen.

BIFOGA FILER

OBS! Den sammanlagda vikten av alla bifogade filer får inte överstiga 10 Mb.

ANMÄLAN TILL BÄSTA ÖVERSATTA KRIMINALROMAN

Sista datum för anmälan är 4 november 2024. Faktura på 800:-/titel kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Skicka böckerna så snart de är tryckta till läsgruppsmedlemmarna. Adresser får ni i nästa steg i anmälan.

OBS! Digital inlämning (pdf) får endast ske vid sen utgivning (slutet av oktober-december) om titeln inte hunnit tryckas.

JAG ANMÄLER FÖLJANDE titel/titlar

Max tre titlar kan anmälas åt gången. Vid fler, skicka in och fyll i formuläret igen.

BIFOGA FILER

OBS! Den sammanlagda vikten av alla bifogade filer får inte överstiga 10 Mb.

ANMÄLAN TILL BÄSTA FAKTABOK

Sista datum för anmälan är 4 november 2024. Ingen avgift för faktaböcker. Skicka böckerna så snart de är tryckta till läsgruppsmedlemmarna. Adresser får ni i nästa steg i anmälan.

OBS! Digital inlämning (pdf) får endast ske vid sen utgivning (slutet av oktober-december) om titeln inte hunnit tryckas.

JAG ANMÄLER FÖLJANDE titel/titlar

Max tre titlar kan anmälas åt gången. Vid fler, skicka in och fyll i formuläret igen.

BIFOGA FILER

OBS! Den sammanlagda vikten av alla bifogade filer får inte överstiga 10 Mb.

ANMÄLAN TILL SPÅRHUNDEN

Sista datum för anmälan är 4 november 2024. Faktura på 200:-/titel kommer till förlaget i samband med att boken översändes för läsning. Skicka böckerna så snart de är tryckta till läsgruppsmedlemmarna. Adresser  får ni i nästa steg i anmälan.

OBS! Digital inlämning (pdf) får endast ske vid sen utgivning (slutet av oktober-december) om titeln inte hunnit tryckas.

JAG ANMÄLER FÖLJANDE titel/titlar

Max tre titlar kan anmälas åt gången. Vid fler, skicka in och fyll i formuläret igen.

BIFOGA FILER

OBS! Den sammanlagda vikten av alla bifogade filer får inte överstiga 10 Mb.

Svenska Deckarbiblioteket vid Eskilstuna Stadsbibliotek har som huvuduppdrag att samla kriminallitteratur på svenska språket, såväl svenska original som översättningar till svenska, samt facklitteratur om kriminallitteraturgenren. Biblioteket grundades 1989 och är ett forsknings- och studiebibliotek.

Deckarakademin samarbetar kontinuerligt med Deckarbiblioteket och ser gärna att läsexemplar skickas även dit.

Adress: Deckarbiblioteket, Eskilstuna Stadsbibliotek, Box 17, 631 02 Eskilstuna.