Vid årsskiftet 2008–2009 lades Jury – tidskrift för deckarvänner ned, saknad av många. Bland de saker som Jury gav sina läsare fanns den årliga Deckarkatalogen, under den sista perioden sammanställd av Jurys Anders Hammarqvist och Johan Wopenka i samarbete med dåvarande ”deckarbibliotekarien” Thomas Böös på Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna. Katalogen förtecknade all kriminallitteratur som publicerats i Sverige under det aktuella året, såväl svensk som översättningar, plus bl.a. nyutgåvor, referenslitteratur, finlandssvenska deckare och böcker som endast har perifer anknytning till genren, men som ändå kan vara av intresse för svenska deckarvänner. Endast böcker avsedda för offentlig spridning listas, alltså inte privattryck för en strängt begränsad läsekrets som inte skickats till pliktbiblioteken.

Ambitionen är fortfarande densamma, men här listas enbart tryckta böcker med ISBN-nummer avsedda för offentlig spridning – alltså inte privattryck som inte skickats till pliktbiblioteken, och inte heller ljud- och e-böcker.

Deckarkatalogen har varit ett ovärderligt hjälpmedel för inte enbart Jurys läsare och deckarsamlare, utan även för bibliotekarier, bokhandelsanställda, litteraturkritiker m.fl. Svenska Deckarakademin anser det därför viktigt att katalogen även i fortsättningen publiceras – här, på akademins hemsida.

Redaktörerna Hammarqvist och Wopenka finns kvar, men har sedan 2014 kompletterats med Nisse Scherman. Innehållet är det samma, med ett undantag: Vad det gäller återutgivningar listas endast ett urval av dessa, i huvudsak äldre eller reviderade verk i nya utgåvor – inte pocket- och andra lågprisvarianter av böcker som publicerats under de senaste två–tre åren.

Avsikten är att du ska finna samtliga titlar som utgivits på svenska sedan år 2000. Vi uppdaterar samtliga kataloger kontinuerligt. Vill du komplettera eller korrigera, skriv till deckarkatalogen@gmail.com

Om du kommit hit via telefon eller läsplatta hittar du den katalog du söker genom att slå in årtalet i rutan Sök på hemsidan härunder.