Vid årsskiftet 2008–09 las ”Jury – tidskrift för deckarvänner” ned, saknad av många. Bland de saker som Jury gav sina läsare fanns den årliga ”Deckarkatalogen”, under den sista perioden sammanställd av Jurys Anders Hammarqvist och Johan Wopenka i samarbete med ”deckarbibliotekarien” Thomas Böös på Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna.

Katalogen förtecknade all kriminallitteratur som publicerats i Sverige under det aktuella året, såväl svensk som översättningar, plus bl.a. nyutgåvor, referenslitteratur, finlandssvenska deckare och böcker som endast har perifer anknytning till genren, men som ändå kan vara av intresse för svenska deckarvänner. Endast böcker avsedda för offentlig spridning listas, alltså inte privattryck för en strängt begränsad läsekrets som inte skickats till pliktbiblioteken.

”Deckarkatalogen” har varit ett ovärderligt hjälpmedel för inte enbart Jurys läsare och deckarsamlare, utan även för bibliotekarier, bokhandelsanställda, litteraturkritiker m.fl. Svenska Deckarakademin anser det därför viktigt att katalogen även i fortsättningen publiceras – här, på akademins hemsida.

Redaktörerna är desamma: Hammarqvist och Wopenka finns kvar, liksom deckarbibliotekarien, men för den svenska utgivningen har gruppen kompletterats med Nisse Scherman. Innehållet är det samma, med ett undantag: Vad det gäller nyutgåvor listas endast ett urval av dessa, nämligen äldre verk i nya upplagor – inte pocket- och andra lågprisutgåvor av böcker som publicerats under de senaste två–tre åren.

Här kan du finna samtliga titlar som utgivits på svenska sedan år 2000. Registret är under uppbyggnad, så alla titlar finns ännu inte inlagda.