Deckarakademins ledamöter

Sedan grundandet den 16 april 1971 har Svenska Deckarakademin haft sammanlagt bortåt 60 ledamöter; Maj Sjöwall och Per Wahlöö delade stol fram till Per Wahlöös bortgång 1975. Några ledamöter har av olika skäl dragit sig tillbaka, och i stället kallats till hedersledamöter. De kan fortfarande delta i akademins arbete i den utsträckning de själva önskar.

Image

Nuvarande presidium består av Bibbi Wopenka (preses), Dag Hedman (vice preses), Karin Alfredsson (sekreterare), Nisse Scherman (skattmästare) och Christina Wahldén (övrig ledamot). Observera att presentationerna nedan är komponerade av ledamöterna själva om ej annat anges.