Deckarakademins ledamöter

Sedan grundandet den 16 april 1971 har Svenska Deckarakademin haft sammanlagt bortåt 60 ledamöter; Maj Sjöwall och Per Wahlöö delade stol fram till Per Wahlöös bortgång 1975. Några ledamöter har av olika skäl dragit sig tillbaka, och i stället kallats till hedersledamöter. De kan fortfarande delta i akademins arbete i den utsträckning de själva önskar.

Image

Nuvarande presidium består av Karin Alfredsson (preses), John-Henri Holmberg (vice preses), Christina Wahldén (sekreterare), Katarina Gregersdotter (skattmästare) och  Ninni Schulman (övrig ledamot). Observera att presentationerna nedan är komponerade av ledamöterna själva om ej annat anges.