Vad gör Svenska Deckarakademin?

Sista helgen i april hade Svenska Deckarakademin vårmöte i Lund och valde ett nytt presidium (styrelse).
För första gången på mycket länge består presidiet enbart av ledamöter som är yrkesverksamma på det deckarlitterära området.

Nyvalda är preses/ordförande Karin Alfredsson (aktuell med Från någon som vill dig illa), vice preses John-Henri Holmberg (bland annat aktuell som översättare av Sluta aldrig fly av  Harlan Coben), sekreterare Christina Wahldén (Enbart kvinnor), skattmästare Karin Wahlberg (En god man) och Ninni Schulman (Dagen är kommen).
Vi som sitter i presidiet och är aktiva författare har inget inflytande över det som är Akademins viktigaste uppgift: utdelandet av pris till årets bästa svenska deckare. Vi får inte vara med i den juryn. Vi ska inte bedöma oss själva och/eller våra kolleger. I juryn för det svenska priset sitter kritiker, översättare, litteraturvetare och allmänt deckarkunniga. Vi författare får dock vara med i bedömningen av de till svenska översatta utländska böckerna eftersom vi där inte kan ses som ”part i målet”.

Det är mycket viktigt för oss, att vara oberoende.
Vi får inte heller stöd från någon utomstående. De förlag som anmäler sina böcker till oss för bedömning betalar 400 kronor per bok. De pengarna är basen för vår ekonomi. Ingen i Akademin får betalt för sitt arbete och de som sitter i jurygrupperna gör verkligen ett gigantiskt arbete. 2021 anmäldes 159 svenska och 72 översatta romaner.
Det finns numera många priser till deckarförfattare och böcker. Det är bra eftersom det ökar intresset för genren.
Vi vill ändå understryka skillnaden mellan våra priser och andra som antingen bygger på författarnas popularitet på t ex sociala medier, läsar-/ lyssnarfrekvens och/eller har intressenter (andra författare, förlagsfolk) i juryn.

Hos oss läser en A-jurygrupp alla anmälda böcker och sorterar fram fem titlar som nomineras till priset. I andra steget kommer ytterligare minst fem jurymedlemmar i B-gruppen och sedan röstar hela akademin om vem som ska få priset ”Årets bästa kriminalroman”. Samma system har vi även för ”Till svenska översatta kriminalromaner”, även om antalet jurymedlemmar inte är desamma. Svenska A-gruppen utser även ”Årets krimdebutant”.

Priserna offentliggörs i samband med Akademins höstmöte i slutet av november varje år. 
Vi bedömer bara böcker som anmälts till Akademin i klasserna:

  • kriminallitteratur i tryckt format för barn och vuxna
  • E-böcker som har ISBN-nummer, finns i e-LIB och till allmän försäljning
  • Faktaböcker om den kriminallitterära genren.
  • Vi bedömer inte ljudböcker eller ”true crime”.

Därutöver delar vi ut priser till bästa kriminalroman för barn och ungdom(”Spårhunden”), översättare och – ibland – en Grand Master till ”en författare eller annan person (till exempel kritiker eller redaktör) som under lång tid gjort betydande, bestående och kvalitativt viktiga insatser för kriminallitteraturen i Sverige”.
Grand Master-utmärkelsen gick i år till Håkan Nesser med motiveringen: ”Håkan Nesser har i snart 30 år varit en kvalitetskonstant i den svenska kriminallitteraturen, vars gränser han vidgat i en rad romaner med mörk humor och oväntade miljöer.”
Nu fortsätter vi vårt arbete. 2022 års böcker trillar in, jurygrupperna läser och vi funderar på nya sätt att, som det står i Akademins stadgar, främja deckarlitteraturen och facklitteratur om deckargenren. 

Karin Alfredsson

Nästan hela Svenska Deckarakademin firade 50-årsjubileet i Eskilstuna i november 2021.