Dag Hedman

Invald 2004. Stol nr 5.

Född 1953 i Lahäll. Professor i litteraturvetenskap vid Universitetet i Göteborg. Forskning om populärlitteratur och gustaviansk litteratur.

 

Bibliografi (urval)

– Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz’ liv och verk 2008

– Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920. En bibliografi. Supplement 2002

– Den skuggomhöljde Julius Regis 2000

– Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920. En bibliografi 1997

– (redaktör:) Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur 1995

– Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi 1987

– Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap till och med Kejsarens gamla kläder Akad. avh., Uppsala. 1985

– Frank Hellers födelse. En undersökning av Gunnar Serners debut som underhållningsförfattare 1913-14 1980

E-post »

andra ledamöter