Karin Wahlberg

Invald 2017. Stol nr 18.

Läkare och författare.

Född 1950 i Kalmar och uppväxt där i ett hem med god tillgång på böcker. Akademiska studier i humaniora i Lund som avslutades med ett år på Lärarhögskolan i Malmö 1975. Flytt till Växjö i sju år och därefter tillbaka till Lund på grund av makens arbete. Påbörjade doktorandstudier i Nordiska språk, men längtade ut i arbetslivet. Inspirerad av maken som är läkare påbörjade jag läkarstudier på Karolinska Institutet 1987. Pendlade till Stockholm under ett drygt år och fortsatte sedan utbildningen i Lund/Malmö.

Blev gynekolog och förlossningsläkare på Kvinnokliniken i Lund. Fick en idé till en deckare under ett hektiskt morgonmöte. Sista jouren gavs ut på Wahlström & Widstrand våren 2001, varpå ytterligare sju kriminalromaner följde med intriger från både polisvärlden och sjukvården. Arbetar numera deltid som läkare och har fortsatt skriva, nu senast romaner kring ett lasarett på 50-talet och en självupplevd bok om ett sjukdomstillstånd – Cancerland tur & retur (2016).

Hemsida »
E-post »

andra ledamöter