Sara Kärrholm

Invald 2023. Stol nr 4.

Sara Kärrholm är docent i litteraturvetenskap och lektor i Förlags- och bokmarknadskunskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och har främst forskat om kriminallitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Hon disputerade 2005 med avhandlingen Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Avhandlingen behandlar 1950-talsdeckare och undersöker hela genren under perioden 1945–1960 ca och granskar dem i relation till tidsandan och kalla krigets hotbilder. De författare som studeras närmast är Maria Lang, Stieg Trenter och H. -K. Rönblom.

Kärrholm har sedan dess fortsatt att forska och undervisa om deckare i olika sammanhang. Hon har skrivit handboken Kriminallitteratur: utveckling, genrer, perspektiv (2011, tills. med Kerstin Bergman) och flera vetenskapliga artiklar om bland annat genusfrågor i deckargenren. Under våren 2012 erhöll hon Fulbright-stiftelsens Hildeman-stipendium för att hålla kursen “Crime, power and politics in contemporary Scandinavian culture” vid Harvard university i Boston. Under åren 2018 och 2019 bedrev hon projektet ”Brott lönar sig. Kriminallitteraturförfattaren som föregångare på den svenska bokmarknaden” tillsammans med etnologen Carina Sjöholm. Projektet handlade om deckarförfattares perspektiv på sitt författarskap och deras marknadsföring av sig själva vid litterära evenemang och i sociala medier.

Kärrholm har även skrivit om och hållit föredrag om deckargenren i en rad populärvetenskapliga sammanhang såsom Bokmässan i Göteborg, i Sydsvenska dagbladet och i antologin Deckarens svenska landskap (2014, red. Kerstin Bergman). Hon har bidragit med biografiska texter om Maria Lang, Elisabet Kågerman, Inga Thelander, Ingegerd Stadener och Kjerstin Göransson-Ljungman till Svensk kvinnobibliografiskt lexikon.

E-post »

andra ledamöter