Karl Berglund

Invald 2022. Stol nr 14.

Karl Berglund (1983–) är biträdande universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning är litteratursociologiskt och inte sällan kvantitativt inriktad.

Han disputerade år 2017 på Mordens marknad, en sammanläggningsavhandling om den svenska deckarvågen under 2000-talet som består av tre delstudier: Deckarboomen under lupp (2012), om deckargenrens ställning i ett bredare bokmarknadsperspektiv; Mordförpackningar (2016), om hur deckare paketeras och saluförs med särskilt fokus på bokomslag; samt Död och dagishämtningar (2017), en kvantitativ innehållsanalys av drygt 100 svenska samtidsdeckare.

Efter disputationen har Berglund ägnat mycket av sin tid åt att studera ljudboksläsare i bokströmningstjänster, där deckare är ännu mer populära än på bokmarknaden i stort. Han har också forskat om översättningar av nordisk kriminallitteratur och har med ett bidrag i The Cambridge Companion to World Crime Fiction (2022).

E-post »

andra ledamöter