Anna Jansson

Författare, född 1958.

Ledamot av Deckarakademin 2006-2008.

andra TIDIGARE HEDERSledamöter