Klas Lithner

1923-2001
Invald 1974.

In memoriam av Dag Hedman

Kriminologen Lithner var verksam inom åklagarväsendet. Han var byråchef hos Riksåklagaren 1958-59 och krönte sin karriär som länsåklagare i Blekinge och Kronobergs län. Han följde ävenledes en akademisk bana i Sverige, Kanada och i U.S.A., vilkens höjdpunkt var erövringen 1983 av juris doktortiteln inom processrätt vid Stockholms universitet med avhandlingen Åklagararbete och åklagarroll. Under 1978 var han gästforskare vid The Department of Criminology vid universitetet i Ottawa, Kanada.

Klas Lithner var en eftersökt föreläsare i Sverige och i U.S.A. Hans repertoar omfattade lockande titlar som ”Ur juridikens skräckkammare – några bloddrypande historier”. Han var regelbunden medarbetare i DAST-Magazine och i Jury, men medverkade även i årsskrifter som Carlshamniana och Vetenskapssocieteten i Lunds årsbok. I Skånska Dagbladet var han deckarrecensent under åren 1990-2000.

Hans intresse låg främst åt det kriminologiska och det personhistoriska hållet. Legendarisk är hans sammanställning Ge mig en broms! Synpunkter på översättning av deckare från engelska (1999).

Foto: Bo Lundin

ANDRA TIDIGARE LEDAMÖTER