Kristina Ohlsson

Författare, född 1979.

Ledamot av Deckarakademin 2011-2015.

andra TIDIGARE HEDERSledamöter