Göran Bengtsson

1934-2006
Invald 1981.

In memoriam av Johan Wopenka

Göran Bengtson skrev ingen kriminallitteratur själv: däremot var han under många år verksam som kritiker, och en mycket respekterad sådan. I grunden var han journalist, och anställd på kulturredaktionen på bl.a. Sydsvenska och Svenska Dagbladet innan han gick till SVT, där verkade som kulturchef och sedermera programdirektör fram till sin pensionering. Han producerade och satt i redaktionen för lång rad program, bl.a. frågesporter där hans allmänbildning och beläsenhet gjorde honom till en centralgestalt.

Göran Bengtsons kärlek till och kunnande om litteratur i allmänhet och deckare i synnerhet var stort och präglade mycket av hans yrkesliv, inte minst givetvis som kritiker. Han tog genren på största allvar, och lade ribban högt när det gällde kvalitetskraven. Han kunde vara barsk och sträng när han ansåg att en författare slarvat eller inte gjort sitt bästa, men var också generös med lovord och uppmuntrande kommentarer när han menade att något var värd det; och han var skicklig på att finna de svaga punkterna och formulera konstruktiv kritik. Särskilt noga granskade han språket, och det med stort kunnande: han hade ett anmärkningsvärt välstämt språköra, vilket också tydligt framgår i det han själv skrev.

Att träffa Göran Bengtson »in person« var lite som att hamna i en stormby. Han var alltid på språng, ivrig, rakt på sak, bestämd i sitt agerande och angelägen om att saker och ting inte bara skulle diskuteras utan också uträttas. Sina åsikter framförde han oförblommerat och med pondus, bokstavligt talat i väl valda ordalag, samtidigt som hans journalistiska nyfikenhet och objektivitet gjorde att han noga lyssnade på motargument och alltid var beredd att ta till sig nyheter.

Som preses i Deckarakademin visade han sig också ha förvånansvärt stora talanger som diplomat och medlare; något man kanske inte i första hand förknippade med hans iver och fasta principer, men som kom honom väl till pass i ett sällskap där åsikter inte sällan luftas i otvetydiga ordalag. Kom man honom lite mer inpå livet upptäckte man också en frodig berättartalang, mycket humor och en hjälpsamhet sin inte inskränkte sig till enbart ord.

Han är saknad – inte enbart i Svenska Deckarakademin.

Foto: Bo Lundin

ANDRA TIDIGARE LEDAMÖTER