Karl G. Fredriksson

1941-2015
Invald 1981.

In memoriam av Johan Wopenka

Svenska Deckarakademin måste med sorg meddela att vår omtyckte ledamot och vän Karl G. Fredriksson hastigt och oväntat avled den 10 oktober 2015, 74 år gammal.

Fredrik, som han kallades av vänner och kolleger, valdes in i Deckarakademin 1981. Han var en arbetsmyra och mångsysslare: författare, översättare, förlagskonsult, kritiker, föreläsare… så gott som alltid i samarbete med hustrun Lilian, också hon ledamot i Deckarakademin. Tillsammans var de ett uppskattat och kunnigt radarpar som kommit att betyda mycket inte bara för akademin, utan även för kriminallitteraturen och i Sverige.

Makarnas intresse för barn och ungdom tog sig uttryck i bl.a. ett omfattande arbete för att lyfta fram deckare för de yngsta. Så har de t.ex. varit fasta medlemmar för ungdomsdeckarpriset Spårhunden, som årligen utdelades på bokmässan, ända sedan detta instiftades. De skrev också böcker om deckare för såväl gamla som unga, och hur kriminallitteraturen kan användas i skolundervisningen.

Fredrik föddes i Uppsala, och var staden trogen fram till sin död. Han var medlem i en rad lokala sällskap och organisationer, och även böcker om Uppsala, uppsaliensare och uppsalastudenter finns i hans bibliografi. Men framförallt var han, liksom hustrun, en mycket skicklig och allmänbildad översättare med stor kunskap om och känsla för språk. Makarna blev också personliga vänner med flera av de författare vars böcker de översatte, bl.a. Ruth Rendell.

För Deckarakademins ledamöter var han en god och glad vän, som alltid ställde upp då det behövdes och alltid gjorde det bästa möjliga av vad Lilian och han åtog sig. Och när arbetet var avslutat slog han sig gärna ned med en glas vin och berättade med stor humor om människor de mött och platser de sett.

Ingen är oersättlig. Men Fredrik lämnar efter sig ett tomrum som inget riktigt kommer att kunna fylla. Vi känner stor sorg, och tänker på Lilian som förlorat inte enbart en kollega och vän utan även en arbetspartner och älskad make.

andra TIDIGARE HEDERSledamöter