Lena Persson

1944-1999
Invald 1984.

In memoriam av Ulf Durling

Lena Persson var född 1944 och uppvuxen i Lund, läste litteraturhistoria och gick igenom Journalistinstitutet i Göteborg och kom sedan främst att verka i Stockholm. Hon hade många intressen och strängar på sin lyra, de flesta inom ramen för ett brett populärkulturellt engagemang – med hennes egna ord: ”bl a rockmusik, horror och sf, d v s allt som gör livet ljust och glatt”.

Som författare förknippas hon kanske mest med diverse skriverier utifrån ett kvinnligt genusperspektiv – hon var en drivande kraft bakom Kvinnokalender och Fnitter och redaktör för antologierna Folkhemsprinsessorna och Damkonfekt och salta bönor – men hon gjorde sig också känd och uppskattad för sina revytexter och sina språkbrukarkåserier i Moderna tider. Överallt dök hon upp och överraskade omvärlden med kloka, välformulerade, spirituella och finkornigt humoristiska synpunkter på dagens aktualiteter, bl a i olika radioprogram och som radiorecensent i DN.

Kriminallitteratur var en av hennes stora specialiteter. Hon var enormt beläst, satt som kritiker i Expressens Sherlock-jury tills priset lades ner 1987 och var hedersledamot i SDA i 15 år före sin förtidiga död 1999.

Läs gärna något av vad hon publicerade i deckartidskriften JURY, exempelvis ”Trehundratjugosjunde bidraget till serien om varför man egentligen läser deckare” (i nr 2/82) och/eller den artikel i nr 1/83 där hon entusiastiskt ivrar för tillkomsten av ett nationellt deckarbibliotek – det som för övrigt så småningom, 1989, invigdes i Eskilstuna och där sedan dess SDA har sina vår- och höstmöten

andra TIDIGARE HEDERSledamöter